İleti Yönetim Sistemi

About İYS

Real or legal persons prefer to reach their target audience easily and with guaranteed return, in order to advertise their services, inform them, inform campaigns and discounts, conduct surveys and increase their income. However, receiving electronic messages from numerous senders can often make the target audience feel insecure and anxious. For this reason, a message management system was established by the state support and the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey.

iys İleti Yönetim Sistemi

what İleti Yönetim Sistemi ?

İleti Yönetim Sistemi veya kısaca İYS, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği hem göndericiyi hem alıcıyı korumak için kurulmuş ve 4 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İYS’nin amacı herhangi bir ticari amaçla hedef kitlesine telefon numarası aracılığıyla ulaşan göndericilerin iletilerini izine bağlamaktır. Bu sayede hem göndericiyi olası şikayetlerden korumakta hem de hedef kitlenin almak istemediği iletileri engelleyerek rahatsızlık duymalarının önüne geçmektedir.

Who is the service provider? Gerçek veya tüzel kişinin reklam, promosyon, kampanya, değişiklik ve benzeri amaçlarla duyuruları alıcılara ulaştıran kişi veya kurum olarak ifade edilir.

Who is the buyer? Göndericinin sunduğu ticari amaçlı elektronik iletiyi alan kişilerdir.

İleti Yönetim Sistemini who can use

Herhangi bir amaçla hedef kitlesine ulaşarak ileti göndermek isteyenlerin zorunlu olarak rehberini İYS’ye kaydetmesi gerekir. Sistemde bu iletileri almak için izin veren numaralar onaylanırken sistem, ticari ileti almak istemeyen numaralara gönderimi engeller. Bu sayede göndericiyi alıcıların şikayetlerinden, maddi ve manevi yaptırımlardan korumuş olur.
Vatandaşlar, telefon numarasına ileti yollayan gerçek veya tüzel kişileri İYS üzerinden görüp kontrol edebilir. Bu kişilerin arama, mesaj, mail ve çağrı gibi iletişim yöntemlerinden hangileriyle kendine ulaşabileceğine karar verebilir. Bunun yanında hiçbir yöntemle ulaşılmaması için izinleri kaldırabilir. Vatandaşlar, gerçek veya tüzel kişilerin ulaşmasını engellediği halde hala elektronik ileti alıyorsa bunları da İYS üzerinden şikayet edebilir. Devlet desteğiyle kurulan İYS sistemine https://iys.org.tr/ adresinden ulaşılabileceği gibi E-devlet sisteminden de elektronik ileti izinlerine ulaşılabilir.

Who needs permission to send a message? Who can reach their target audience without permission?

Hedef kitlesine ulaşmak isteyen firmalar, şirketler, vakıflar, dernekler, özel okullar ve daha fazlası sıklıkla elektronik ileti yöntemini tercih eder. Bu yöntemi kullanırken alıcı tarafından şikayetlere uğramamak için yeni ve iki tarafı da koruyucu İleti Yönetim Sisteminin kullanılması önerilir.
•       Mahalli idareler, devlet, emniyet, kamu kuruluşları, kamuya yararlı dernek ve vakıflar, radyo ve televizyon kuruluşları ve benzeri kamu tüzel kişilerinin
         İYS yani izin sistemine dahil olmadığını hatırlatmakta fayda var.
•       Alışveriş merkezleri, markalar, gıda sektörüne dahil firmalar, bankalar, hastaneler, mağazaların reklam ve promosyon içerikli mesajlarını İYS sistemiyle
         eşgüdümlü göndermesi gerekir.
•       İYS, bunun gibi tüzel ve gerçek kişilerin iletilerini vatandaşlar için filtrelemeye tabi tutabilirken spam arama ve iletiler için engelleme yapamamaktadır.
•       Hizmet sağlayıcılar yani göndericiler, İYS sistemiyle eşgüdümlü olarak hedef kitlesine ileti ve çağrılar gönderebilir. Entegratör olarak da adlandırılabilen
         iş ortakları, toplu SMS hizmeti veren kurumlar bu sistemde ticari ileti almak istemeyen vatandaşları sizin için eler ve olası şikayetlerden korunmanızı sağlar.

iys İleti Yönetim Sistemi

İYS What does the citizen interface do?

İleti Yönetim Sisteminde göndericiler yani hizmet sağlayıcıların yanında vatandaşlar yani alıcılar için de bir arayüz bulunur.
•       İYS, gönderici kişilerin yanında vatandaşlar için de koruyucu ve kolaylaştırıcı bir sistemdir. Alıcılar bu sistem üzerinden ileti almak istediği
         veya istemediği tüzel kişileri belirleyebilir.
•       Vatandaşlar, İYS sistemi üzerinden elektronik iletinin arama veya mesaj gibi hangi yöntemle gerçekleştirileceğinin tercihinde de bulunabilir.
•       Alıcılar, engellediği halde hizmet sağlayıcılardan hala elektronik ileti almaya devam ediyorsa İYS üzerinden şikayet başvurusu yapabilir.

How to use the IYS for senders?

Gönderici yani elektronik ileti göndererek hedef kitlesine ulaşmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kurumsal giriş kısmından E-imza veya E-devlet yöntemiyle sisteme giriş yapabilir. Sisteme giriş yapmak ve kullanmak için birkaç basit adımı izlemeniz gerekir;
1. Sistemi hizmet sağlayıcı olarak kullanmak için öncelikle kurumsal giriş arayüzünden başvuru yapmanız gerekir. E-imza veya E-devlet hesabınızla başvuru aşamasını kolaylaştırabilirsiniz.
2. Firma, şirket veya markanız için kurumsal üyeliğinizi tamamladıktan sonra sistemden aldığınız İYS kodu ile hizmet sağlayıcı aracınıza başvurmanız gerekir. Hedef kitlenize göndereceğiniz ileti sayısına uygun paketi satın alabilirsiniz.
3. Ardından hizmet aracınızı İYS sistemi üzerinden iş ortağı olarak belirlemeniz gerekir. Böylece toplu SMS şirketinizi İYS sistemi üzerinde yetkilendirmiş olursunuz.
4. Son olarak İleti Yönetim Sisteminde seçtiğiniz pakete göre aracı SMS şirketinizden seçtiğiniz paketin izinli veri aktarımını sağlamanız gerekir.
Böylece ulaşmak istediğiniz hedef kitle içinde mesaj ve aramalara izin verenlere sorunsuz ve meşru bir şekilde ulaşabilirsiniz.

How should the content of the text messages you send to your target audience be?

Gerçek veya tüzel kişilerin İYS sistemiyle eşgüdümlü çalışmanın yanında hedef kitlesine ileti yollarken olası ceza ve yaptırımlardan korunması için SMS içeriklerini de düzenlemesi gerekir.
•       SMS içeriğinde alıcıların bu toplu mesaj rehberinden çıkmak için ret mesajı gönderebileceği bir kısa numara bulunması gerekir. Alıcı istediği zaman bu kişiden
         gelen mesajı ücretsiz ret mesajıyla cevaplayarak toplu mesaj rehberinden çıkma imkanı bulunmalıdır.
•       Eğer esnafsanız ad soyad ve tc kimlik numaranızın ileti içeriğinde bulunması gerekir.
•       Tacirseniz mersis numarası ve ticari unvanınızın mesajın görülür bir bölümünde yer alması gerekir.
•       Alıcıların sizinle ilgili net bilgi sahibi olabilmesi için isim, telefon numarası, mail adresi, faks gibi bir iletişim yolu mesaj içerisinde yer almalıdır.
•       Alıcının açıkça anlayabilmesi için mesaj içeriğinin promosyon, kampanya, tanıtım gibi ayrıca belirtilmesi gerekir.
•       Mesajda tanıtılmak istenen ürün, hizmet, kişi, kurum, promosyon ve benzerinin alıcı tarafından detaylı incelenebilmesi ve yanlış anlamalara yol açılmaması için
         mesajın bir bölümünde asıl konuya ait bir link veya müşteri hizmetleri numarası bulunmasında fayda var.

How can buyers, ie citizens, use the Message Management System?

İleti Yönetim Sistemi, alıcıların yani elektronik iletilerin ulaştığı vatandaşların da kendini güvende ve rahat hissetmesi için ayrı bir arayüz yaratır. Vatandaşlar, mesaj ve çağrı almak istemediği gerçek ve tüzel kişileri İYS vatandaş girişi arayüzünden engelleyebilir. Bu kişilerin aramasını ve mesaj göndermesini doğrudan engelleyebileceği gibi kendilerine hangi yolla ulaşabileceklerini de belirleyebilir. Bu sayede yalnızca ilgilendiği mağaza, kurum, marka, firma, vakıf ve benzeri kişilerden reklam, promosyon, kampanya, bilgilendirme, duyuru iletileri alır. Alıcılar, engellediği halde aynı gerçek veya tüzel kişiden ileti almaya devam ediyorsa İYS üzerinden kolayca şikayet başvurusu yapabilir.

İleti Yönetim Sistemi How does it

work?

İYS

  • Secure database for commercial electronic message permissions Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS de saklanır. Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar , pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari elektronik iletilerini müşterilerine arama, mesaj ve e-posta olarak iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ye yükler. Alıcılar yani ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar.
  • One-stop management Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden hangi hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir. Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.
  • Commercial electronic messages are under control Hizmet sağlayıcılar herhangi bir kanaldan (arama, mesaj ve e-posta) ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılabilir. Ret hakkının kullanıldığı durumlarda İYS filtresi sayesinde bu iletiler ret hakkını kullanmış alıcılara gönderilmez.